U bent hier

Franse fluitdag in Zeist

Voor gevorderde Dwarsfluitisten uit heel Nederland wordt er op ZATERDAG 21 mei centraal in Nederland (Zeist) een aantrekkelijk evenement georganiseerd: een samenspeeldag die geheel in het teken staat van de Franse (Dwarsfluit)muziek. Op deze dag wordt er niet alleen meerstemmig gemusiceerd in een dwarsfluitensemble met een bezetting van piccolo tot basdwarsfluit; er is ook een interactieve workshop waarin een stuk voor solofluit dat thuis is voorbereid nauwkeurig wordt bestudeerd; hoe actief je hieraan meedoet bepaal je helemaal zelf. Last but not least vindt een lezing plaats over Paul Taffanel, een Franse fluitist die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de Franse kamermuziek. Deelname is open voor alle dwarsfluitisten vanaf gevorderd niveau!

 

Wat is de aanleiding voor dit evenement?

Onze dirigent, Egbert Jan Louwerse, mocht in 2015 de Medaille d’Argent ontvangen van de Franse Société Académique ‘Arts-Sciences-Lettres‘. Dit toonaangevende instituut heeft hem daarmee geëerd vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Franse muziek.

(http://www.ahk.nl/conservatorium/nieuws/2015/06/18/medaille-dargent-arts-sciences-lettres-voor-alumnus-egbert-jan-louwerse/)

Wij als Fluitensemble FLENS mogen een beetje delen in deze eer, maar vooral ook meeprofiteren van de geweldige kennis, inzet en inspirerende kwaliteiten van deze dirigent, die behalve dat ook nog uitvoerend musicus is en hoofdvakdocent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

 

Wie zijn wij?

Fluitensemble FLENS is een zelfstandige ondervereniging van de FASO en is 60 jaar geleden ontstaan doordat er voor amateur dwarsfluitisten maar weinig speelmogelijkheden waren in amateur orkesten. Het ensemble heeft zijn bestaansrecht intussen wel duidelijk bewezen, ook vandaag de dag is er voor fluitisten meer vraag dan aanbod.

Wij repeteren 1 x maal per maand in het midden van het land, de leden zijn afkomstig uit heel Midden Nederland. Het streven is om jaarlijks ook enkele malen openbare uitvoeringen te verzorgen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties/muziekensembles.  Zo hebben wij deelgenomen aan het festival Muziek op Streek in Gelderland, en speelden wij onlangs in het voorprogramma van The Amsterdam Consort.

 

Muzikale leiding

De dag (en het ensemble) wordt geleid door Egbert Jan Louwerse, Fluitist, Docent en Dirigent.

Egbert Jan Louwerse is Hoofdvakdocent Fluit aan het Prins Claus Conservatorium Groningen. Op 13 juni 2015 ontving hij uit handen van de Franse Societe Academique "Arts-Sciences-Lettres" in Parijs de "Diplome de Medaille d'Argent" voor zijn bijdrage aan de Franse Muziek gedurende zijn carrière.
Egbert Jan studeerde fluit bij Pieter Odé aan het Sweelinck Conservatorium en bij Marieke Schneemann aan het Conservatorium van Amsterdam bij wie hij het hoogste diploma behaalde, zich specialiserend in moderne muziek. Naast het fluitspelen verdiepte hij zich tijdens zijn studie in orkestdirectie, muziek met behulp van "live-electronica" en in compositie. Verder bestudeerde hij gedurende drie jaar de complexe ritmiek en microtonaliteit van de Carnatische muziek, de klassieke muziek uit Zuid-India.
Egbert Jan richt zich momenteel voornamelijk op de kamermuziek. Zo is hij een van de fluitisten van het Nederlands Fluitkwartet waarmee hij in 2001 prijswinnaar werd op het prestigieuze Kuhlau-fluitconcours in Duitsland. Met harpiste Vera Kool vormt hij zijn FluitHarp Duo. Egbert Jan speelde bij gevestigde orkesten als Het Orkest van het Oosten, de Marinierskapel, The Barton Workshop, De Volharding, the Amsterdam Wind Orchestra en Sinfonia Rotterdam.
Egbert Jan is regelmatig te gast op internationale festivals voor concerten en masterclasses, zoals het Orlando Festival en meest recent het NFG International Flute Festival 2012, het Adams International Flutefestival 2013, City Proms Leeuwarden 2013, het Nargen Festival 2013 Estland en het Peter de Grote Festival 2014, City Proms Leeuwarden 2015. Met harpiste Vera Kool ontving hij de eervolle uitnodiging voor de wereldberoemde Académie Musicale de Villecroze in Frankrijk in juni 2008. In 2014 was hij gastdocent aan het Conservatorio Superior de Musica Oviedo, Spanje.

 

Dagindeling

 9.30 – 10.00 Aankomst en koffie

10.00 - 11.15 Ensemblerepetitie (partijen worden toegestuurd): Chats van Berthomieu

11.15 - 11.45 Koffie

11.45 - 13.00 Interactieve workshop (partijen worden toegestuurd) Romance van Saint Saens

13.00 - 13.45 Gelegenheid tot lunch (zelf brood meenemen) en frisse lucht

13.45 - 15.00 Taffanel lezing

15.00 - 16.00 Ensemblerepetitie (verrassing)

 

Deelnemen en opgeven

Deelname staat open voor dwarsfluitisten (C-fluit, piccolo, altdwarsfluit, basdwarsfluit). Het gewenste niveau is gevorderd.

Opgeven kan door het sturen van een mail aan: cveerman@wishmail.net.

Vermeld daarin je niveau, je instrument(en), naam, adres en e-mail.

Je deelname is definitief na ontvangst van de deelnamekosten (35 euro) op

rekening NL91 INGB 0003 0386 53 tnv Mw. C.Veerman te Houten. Bij eventuele annulering vóór 1 mei wordt het hele bedrag teruggestort, na die datum wordt 7 euro annuleringskosten ingehouden.

We streven ernaar om 4 weken van tevoren de muziek digitaal toe te sturen, in combinatie met uitgebreide informatie over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van de locatie.

secretaris