Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

KINMO over maatregelen van 14 oktober

FASO verstuurt dit bericht ook naar alle leden. De volgende oproep kan FASO zeker ondersteunen: We roepen alle verenigingen op om een zorgvuldige afweging te maken, die past bij de vereniging, leden en dirigent en de beschikbare faciliteiten en omgeving. Zie hieronder de hele brief van de KNMO met de regels die al bekend waren en de uitleg van de maatregelen van 14 oktober.

 


Sinds het begin van dit jaar is de hele wereld getroffen door het coronavirus. De maatregelen die worden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, hebben een grote impact op onze samenleving. Dat geldt ook voor het verenigingsleven met al zijn vrijwilligers.


Het verenigingsleven, de muziekverenigingen in het bijzonder, is juist in deze periode van grote waarde voor de samenleving. Hier kunnen we onder verantwoorde omstandigheden een plek creëren waar mensen elkaar kunnen zien en spreken. De KNMO is blij dat het kabinet muziekbeoefening in zijn routekaart als ‘maatschappelijk wenselijk’ benoemt.


De veerkracht die van dirigenten, musici, bestuurders en (andere) betrokken vrijwilligers gevraagd wordt is groot. De heel snel oplopende besmettingen en nieuwe maatregelen ontnemen weer een beetje hoop en perspectief. We zien dat er zorgvuldig met de bestaande protocollen gewerkt wordt en dat verenigingen zorgvuldig de afweging maken om wel of niet fysiek te repeteren of nieuwe vormen vinden waarin samen muziek maken wel kan. We zijn trots op de manier waarop dit gebeurt.
We roepen muziekverenigingen op om ook nu een zorgvuldige afweging te maken, die past bij de vereniging, leden en dirigent en bij de beschikbare faciliteiten en omgeving. We kunnen als KNMO hier geen algemeen advies geven. Samen muziek maken kan (nog steeds) binnen de hierna genoemde en reeds bekende richtlijnen. Tegelijk roepen we muziekverenigingen op om niet alleen het ‘gezonde verstand’ te gebruiken, maar ook verantwoordelijkheid te nemen.


Gevolgen en toelichting maatregelen met ingang van 14 oktober 2020, 22.00 uur


De hieronder weergegeven informatie is gebaseerd op de meest recente aanwijzing en toelichting van het ministerie van VWS aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland.
● Het protocol van de KNMO alsmede de algemeen geldende richtlijnen blijven onverminderd van kracht. Een update van het protocol wordt donderdag 15 oktober gepubliceerd.
● Muziekrepetities binnen blijven toegestaan tot een maximaal aantal van 30 personen (incl. jongeren, excl. personeel). Activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van het maximum van 30 personen.
● Voor muziekrepetities in de buitenlucht geldt geen limiet op het aantal personen, mits bestaande protocollen en richtlijnen in acht genomen (kunnen) worden.
Gebruik van de locatie / horeca
Of de locatie waar de vereniging repeteert, gebruikt mag worden voor die gelegenheid is in vrijwel alle gevallen afhankelijk van de specifieke situatie en (gebruikers)vergunning. De lokale overheid (gemeente) heeft een rol waar het bijvoorbeeld gaat om dorps- en gemeenschapshuizen.


De sluiting van de horeca kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de locatie voor repetities. We adviseren om in overleg te gaan met de eigenaar/beheerder van de locatie over de (on)mogelijkheden. Wij adviseren om in alle gevallen in contact te blijven met de gemeente over het gebruik van een locatie.


Advies voor het dragen van een mondkapje bij de beoefening van theater, dans, acteren of muziek
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening en enkel in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt, zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte.


Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.

 

Namens het bestuur van de KNMO,

Bart van Meijl

Voorzitter KNMO