Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

Jaarvergadering FASO

 

De FASO Jaarvergadering is geweest. Zowel de statutenwijziging als de verslagen over 2022 zijn goedgekeurd. Het nieuwe bestuur is aangetreden: voorzitter Eddy Tulp, penningmeester Willem Boeschoten en algemeen bestuurslid Ian Borthwick zijn benoemd. Er is nog wel steeds een secretaris nodig voor de FASO!De aftredende leden zijn bedankt, Jan Sier, Piet van den Heuvel en Nelleke Geusebroek. Ook werd werd Tonny Mols bedankt voor haar 4 jaar als tweede secretaris. In goede sfeer is met de aanwezige actieve leden van de FASO gesproken over een vervolg op het symposium.

Volgende ALV op zaterdag 21 oktober! Zet deze alvast in de agenda. Het verslag van de jaarvergadering volgt zo snel mogelijk per mail.