Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

Geleende muziek

Uw concert afgelast of uitgesteld?

Had u op 15 maart muziek uit onze bibliotheek in bruikleen en wordt uw concert uitgesteld of afgelast? Dan komt het bestuur u tegemoet in de kosten van de bladmuziek.

– Als het concert wordt afgelast krijgt u na retourzending van de muziek de gebruiksvergoeding teruggestort.
– Als het concert wordt uitgesteld kan de leentermijn gratis verlengd worden met maximaal zes maanden. Als u langer wilt verlengen worden alleen de maanden na de eerste zes in rekening gebracht.  

Wat moet u doen om van één van deze regelingen gebruik te maken?
Een mailtje sturen naar de bibliothecaris (bibliothecaris@faso.eu) en naar de penningmeester (penningmeester@faso.eu) zodra u het besluit tot uitstel of afstel heeft genomen. Vermeld in het mailtje uw FASO-code, de oorspronkelijke concertdatum(s) en eventueel de nieuwe datum(s). De verdere afhandeling zal door ons geregeld worden.

 

In aanvulling op de eerder gepubliceerde regeling (zie hierboven) zegt de FASO toe de terugzendtermijn van de muziek ruimhartig te interpreteren.

Mocht u over dit bericht nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar penningmeester@faso.eu. Wij zullen dan proberen u zo goed mogelijk te helpen.

 

Bladmuziek via de firma Albersen

FASO is regelmatig in overleg met de firma Albersen. Onder andere onze regeling met betrekking tot uitstel of afstel is aan hen medegedeeld. Omgekeerd heeft FASO het volgende van de firma Albersen ontvangen. Dit willen wij ook aan onze leden doorgeven.

"Het beleid wat wij momenteel hanteren is dat orkesten de bladmuziek kosteloos langer mogen houden als het concert verplaatst kan worden binnen seizoen 2020/2021 (dus t/m juli 2021).

Willen ze het concert verplaatsen naar najaar 2021, dan rekenen we 50% extra huurkosten op het 1e uitvoeringstarief, in verband met de significant langere huurtermijn.

Als het werk toch compleet geannuleerd wordt, dan moeten we namens de uitgever 50% van de huursom in rekening brengen, plus de gemaakte porto- en adminstratiekosten. "

 

FASO-contributie 2020

Normaliter ontvangt u de contributiefactuur in de eerste helft van april. Gelet op de huidige omstandigheden zal deze factuur dit jaar pas later verstuurd worden. Eventuele aanpassing van de contributie door de verminderde dienstverlening vanwege het COVID19-virus zal te zijner tijd in het bestuur besproken worden.

 

Hoe nu verder in deze crisis?

Wat te doen met de uitbetaling van dirigenten en andere beroepsmusici? Deze vraag wordt ons gesteld door orkesten maar een simpel antwoord daarop is niet te geven. Er zijn ook orkesten die vragen of wij voorbeelden hebben van wat andere orkesten doen in deze situatie.

 

Uitgangspunt moet volgens FASO en KNMO echt zijn om er samen uit te komen. Hard vasthouden aan overmacht kan van beide kanten gedaan worden. Ook gesloten contracten lossen niet altijd alles op en zeker niet voor beide kanten.

 

Een aantal voorbeelden waarvan wij horen is:

  • Eerder geplande repetities worden aan de dirigent geheel of gedeeltelijk uitbetaald van de contributie die daarvoor betaald is. Daarvoor wordt vaak van de dirigent gevraagd eventueel later nog repetities in te halen, als dat kan, en/of digitaal werk te verrichten.
  • Over concerten moet vaak apart en wellicht later overlegd worden (worden ze uitgesteld, vallen ze uit, wat zijn de financiële mogelijkheden/reserves van het orkest, zouden concerten winst of verlies opleveren).

Andere mogelijk zaken die spelen:

  • Wellicht heeft u meer beroepskrachten in dienst of als invallers waarover nagedacht moet worden. Ga vooral in overleg met deze mensen.
  • In sommige orkesten wordt, al of niet als privé-initiatief, steunacties voor met name zwaar getroffen ZZP-ers opgestart.
  • Kijk naar de financiële positie zowel van het orkest als van de dirigent en andere professionals (moeten zij ervan leven of toch niet).
  • Kunnen dirigenten en andere financieel getroffenen een beroep doen op een wettelijke regeling of een steunfonds. Kan het orkest wellicht helpen bij het aanvragen daarvan?
  • Houdt het orkest de ondersteuning die het had, ondanks niet doorgaan van concerten of uitstel ervan (subsidies, ondersteuning voor de exploitatie van een gemeente bijv. ).

Er kunnen uiteraard nog veel meer dingen zijn waarmee u als orkest(bestuur) te maken heeft en de FASO kent de situatie van uw specifieke orkest natuurlijk ook niet . Laten we in ieder geval alles doen om onze sector levend en levendig te houden. De leden van de orkesten kunnen ook heel vindingrijk zijn, creatieve oplossingen verzinnen of gewoon tot steun bereid zijn.

 

Wij hopen u hiermee in ieder geval een zekere denkrichting te geven.Wij zijn er ons ook uitermate van bewust dat er nog hele andere en moeilijker vragen kunnen komen in de komende tijd. Wat als er inderdaad zoiets komt als de anderhalve meter economie. Hoe is het spelen voor een klein publiek dat ver uit elkaar zit? Het zal niet inspirerend zijn, het heeft grote financiële consequenties en hoe speel je samen terwijl je anderhalve meter uit elkaar zit? Hoe hou je de vereniging levend en levendig? Wij willen graag uw vragen en ideeën en plannen horen en lezen om andere leden weer te kunnen informeren en inspireren.

 

Namens het bestuur van de FASO,

Nelleke Geusebroek

secretaris