Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO-Jeugdbeleid

 

 

 

FASO-Jeugdbeleid

 

Het jeugdbeleid is één van de drie speerpunten van de FASO (naast de muziekbibliotheek en het stimuleren van hedendaagse muziek).

 

Hoofddoel

Het in stand houden van amateursymfonieorkesten door verjonging van het ledenbestand. 

 

Middelen om dit te realiseren zijn onder andere:

 • Het bevorderen van doorstroming uit jeugdorkesten
 • Alternatieve programmering
 • Bijzondere projecten met meerdere kunstvormen
 • Samenwerking met muziekscholen en basisscholen
 • Samenwerking met organisaties die actief zijn in het veld van (symfonische) muziek voor jeugdigen en beginners. 

Onder beginners verstaan we niet alleen jongeren maar ook herintreders die na jaren niet spelen hun instrument weer oppakken of van instrument gewisseld zijn.

 

Jarenlang is er een commissie actief geweest binnen de FASO om te werken aan het jeugdbeleid en om meer in het algemeen de activiteiten van FASO leden te ondersteunen die vielen binnen bovengenoemd jeugdbeleid. Het hoofddoel staat nog steeds overeind voor de FASO. De vorm waarin dit wordt nagestreefd is nu niet meer de commissie. Ideëen en vragen zijn nog steeds van harte welkom bij het bestuur van de FASO.

 

FASO heeft zitting in de commissie Educatie en Jeugd van de KNMO waar ook wordt nagedacht over jeugdbeleid binnen orkesten en vormen worden ontwikkeld om orkesten te inspireren en in geval van problemen verder te helpen. Secretaris Nelleke Geusebroek is lid van deze generieke commissie van de KNMO.

 

 

Een terugblik van de commissie jeugdbeleid

 

De commissie JOA (met  Bekkie Doornweerd, Inge van Herk, Wilma van der Heide en Wil Senden tot december 2018) kijkt met veel plezier terug op elf spannende jaren waarin veel werk is verzet en mooie resultaten zijn bereikt. Zij heeft zich eind 2019 opgeheven. Er is de afgelopen jaren dusdanig geïnvesteerd in jeugdbeleid (in de meest brede zin van het woord), leerplan en examens dat alle FASO-leden inmiddels weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.  Hopelijk zullen de voorbeelden voldoende uitdagen tot nieuwe initiatieven voor beginners en/of verjonging van onze orkesten.     

      

De terugblik met de oorspronkelijke  slogan Zonder FASO-Jeugdbeleid is onze toekomst verleden tijd! en later Strijkers in ontwikkeling laat veel mooie initiatieven en een groot scala aan activiteiten zien met o.a. de Noordhollandse Strijkersdag in 2010, een FASO- meespeelproject voor jeugd en volwassenen, de start van De Brabantse Strijkersdagen en het FASO-Jeugd Strijk Orkest (twee projecten) in 2011,  het  mini-strijkersfestival in 2012,  het jeugdconcours Flevoland in 2013, het onderzoek naar doorstroming van jeugd in onze orkesten (masterscriptie muziekwetenschap) door Hidde Hoogstraten in 2014.

 

Het belangrijkste doel is altijd gebleven: het bevorderen van verjonging van amateursymfonieorkesten door middel van  doorstroming van jeugd naar de FASO- orkesten, alternatieve programmering, samenwerking met muziek- en basisscholen en met organisaties die actief zijn in het veld van (symfonische) muziek voor jeugdigen, beginners en herintreders. Hiernaast vond ook de ontwikkeling van een leerplan voor strijkers (i.s.m. Kunstfactor, nu LKCA, 2014) en een gecomprimeerd, meer op strijkers toegespitst, FASO-ESTA leerplan (2017) plaats.

 

De meest voorkomende vragen uit de FASO-orkesten aan de commissie jeugdbeleid betroffen (financiële) ondersteuning van projecten voor jeugd en beginners, al of niet met nieuwe muziek voor de FASO-bibliotheek, compositieopdrachten voor kinderconcerten en jeugdorkesten, leerplan en examens voor strijkers. De samenwerking met de KNMO heeft hierbij veel verfrissende nieuwe inzichten opgeleverd.

 

De commissie JOA kijkt met veel plezier terug op elf spannende jaren waarin veel werk is verzet en mooie resultaten zijn bereikt. Zij heeft zich eind 2019 opgeheven. Er is de afgelopen jaren dusdanig geïnvesteerd in jeugdbeleid (in de meest brede zin van het woord), leerplan en examens dat alle FASO-leden inmiddels weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.  Hopelijk zullen de voorbeelden voldoende uitdagen tot nieuwe initiatieven voor beginners en/of verjonging van onze orkesten.      

 

De ex-JOA leden (Bekkie Doornweerd, Inge van Herk en Wilma van der Heide) blijven wel hun bijdrage leveren aan het organiseren van de FASO-speeldag 2020.

 

 

 

Wat we hebben bereikt in de afgelopen jaren:

 • Er is een leerplan voor strijkers ontwikkeld.
 • De eerste praktijkexamens voor strijkers zijn gestart in Brabant.
 • Er wordt samengewerkt met de ESTA
 • De Brabantse Strijkersdag zou in 2020 voor de tiende keer van start gaan. Zie www.strijkersdagen.nl
 • Toonkunst Bussum heeft een project Jeugd Strijkorkest. Meer gevorderde strijkers uit het jeugdorkest kunnen ook meespelen in het kinderconcert.  Zie www.toonkunstbussum.nl
 • Er is  nieuwe muziek geschreven voor kinderconcerten zoals De Gelaarsde Kat van Dirk van der Niet dat nu ook voor alle orkesten via de FASO-bibliotheek te verkrijgen is.
 • Oprichting van een nieuw jeugdorkest (Keizerstads Jeugdorkest voor muzikanten van 8-23 jaar in Nijmegen) dat met een eerste project in april 2018 gestart is.
 • Er zijn verbindingen gelegd tussen andere belangrijke projecten met jeugd zoals Archeon  (Tweejaarlijks Spektakel voor Junioren Symfonieorkesten, 8-14 jaar) en Kamermuziek Zomercursus Woudschoten (12-25 jaar) in Biezenmortel www.zomercursuswoudschoten.nl

Voor verdere informatie neem contact op met de secretaris van de FASO.