Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

FASO Internationaal

 

EOFed

 

De FASO is lid van de European Orchestra Federation / EOFed. EOFed werd opgericht in mei 2009. Deze federatie is ontstaan uit een fusie van de Europäische Vereinigung von Liebhaberorchestern / EVL (1985) en de European Association of Youth Orchestras / EAYO (1988); de FASO was van deze beide mede-oprichtster. Als gevolg van deze fusie is EOFed de Europese federatie van amateurorkesten, inclusief jeugdorkesten.

 

Hoe functioneert EOFed?

 

Doelstelling

Doelstelling van EOFed is het ondersteunen van musiceren door en van musiceermogelijkheden voor jeugd en volwassenen, in het bijzonder op het gebied van kamer- en orkestmuziek. Oogmerk hierbij is het bevorderen van wederzijdse belangen en het onderhouden en uitbreiden van banden tussen orkesten en musici in Europa, met speciale aandacht voor de jeugd.

Leden

In 2016 bestaat EOFed uit nationale orkestenfederaties en orkesten uit 18 verschillende landen.
Gewone leden: nationale orkestenfederaties en individuele orkesten (in landen waar geen federatie bestaat).
Geassocieerde/ ondersteunende leden: individuele personen of organisaties die de doelen van EOFed willen helpen bevorderen.

Bestuur

De ledenvergaderingen worden eens in de drie jaar gehouden. Tijdens de ledenvergadering vindt de bestuursverkiezing plaats. Tot aan de ledenvergadering in 2018 ziet het EOFed-bestuur er als volgt uit:

Functie 

Naam

Organisatie

Voorzitter

Daniel Kellerhals

Orchester Liechtenstein-Werdenberg / OLW

Vice-voorzitter

Gerbrand Kotting

Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten / FASO

Penningmeester

Allin Gray

 Irish Association of Youth Orchestras / IAYO

Lid

Helge Lorenz

Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester / BDLO

Lid

Astri Pestalozzi

Solhaug Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund / NASOL

Lid

Jan Sáraz

Asociace Neprofesionálnich Komrních a Symfonických Těles / ANKST

Lid

Jüri-Ruut Kangur

Estonian Orchestra Association Estionia/ESOL

Lid

Olav Vikinsen

De Unges Orkesterforbund/UNOF

Lid

Liliane Hofer

Eidgenossisches Orchester Verband/EOV

 

Contacten en samenwerking

EOFed heeft contacten tot samenwerking en informatieuitwisseling met organisaties als de European Music Council /EMC, de International Music Council /IMC, de ArtMusFair 2010 en het European Composers Forum /ECF. EOFed heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuur van de World Federation of Amateur Orchestras /WFAO. De WFAO heeft tijdens de vergadering in Glasgow, in september 2011, haar doelen opnieuw geformuleerd en daarmee de weg naar de toekomst verzekerd. Het ondersteunen van het musiceren door amateurs wereldwijd, het bevorderen en verdedigen van de belangen van amateurmuziek in de maatschappij en het toegankelijk maken van muziek voor allen, met name ook voor de jeugd, zijn binnen deze doelstellingen belangrijke en zeer actuele speerpunten. Er wordt uiteraard voortdurend gewerkt aan het opbouwen van nieuwe contacten binnen Europa. Hieruit zullen in de toekomst nieuwe activiteiten voortvloeien voor de leden.

Activiteiten

  • Het aantrekken van nieuwe leden is een voortdurend aandachtspunt; deze worden onder andere gezocht in Oostenrijk, Noordse landen buiten Noorwegen, Hongarije, Slovenië, Frankrijk en België.
     
  • Internationale muziekuitleen

In september 2015 werd weer een seminar voor bibliothecarissen gehouden, ditmaal in Dresden. De organisatie was in handen van de BDLO.

  • Europees Orkestenfestival

Het Europees Orkestenfestival is inmiddels een vast evenement geworden. Het wordt eens in de drie jaar georganiseerd in een van de aangesloten landen. Het eerste festival vond plaats in 1988. In 2015 heeft het 10e Europese Orkesten Festival plaatsgevonden in het prachtige Cremona. Meer dan 700 amateurmusici deden mee in een bruisend festival..

Het volgende festival zal, in 2018, plaatsvinden in Bergen, Noorwegen.

 

Wellicht tot ziens in Bergen!

Gerbrand Kotting, vice-voorzitter EOFed
mailto g.kotting@ziggo.nl

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie:

European Orchestra Federation: www.eofed.org
International Music Council: www.imc-cim.org
European Composers' Forum: www.composersforum.eu
ArtMusFair 2010: www.artmusfair.eu/2010