Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

BUMA FEMU en andere muziekrechten

De FASO hield een enquete onder de leden.  Daarin stonden ook vragen over BUMA en FEMU. In de commentaren zagen wij dat daar, heel begrijpelijk, veel vragen rond bestaan. De FASO probeert u eens in de zoveel tijd bij te praten over deze kwesties maar in Nederland is de inning van de auteursrechten in een aantal eilandjes opgedeeld. Dat resulteert in een grote hoeveelheid inningsinstanties zoals BUMA en FEMU, dat blijft verwarrend. Daar moeten we toch maar mee "dealen". 

 

Een kort overzicht van rechten en instanties "van de KNMO vindt u onder "Inspiratie" op deze site.  Een goed leesbaar maar wat uitgebreider overzicht vindt u bij Musidesk (NB: het woord Musidesk is de link, weliswaar niet blauw maar bruin!). BELANGRIJK: Deze beide stukken gaan uit ervan uit dat BUMA via de KNMO geregeld wordt, vooralsnog geldt dat voor FASO leden niet. Die moeten zelf opgave doen bij de BUMA van uitgevoerde stukken waar nog rechten op rusten (componisten die nog gen 70 hele jaren dood zijn). U kunt ook altijd contact met het FASO bestuur opnemen via secretaris@faso.eu voor meer specifieke vragen.