Overslaan en naar de inhoud gaan

FASO ondersteunt en inspireert symfonie- en strijkorkesten!

Aanvulling KNMO over maatregelen m.n. over jeugd

Dank voor alle vragen, wij begrijpen de ontstane verwarring. Met dit bericht proberen we meer duidelijkheid te scheppen. Ook wij als KNMO volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en vertalen die naar de gangbare situaties in onze sector. Daar waar mogelijk en noodzakelijk gaan we in overleg met de bevoegde instanties om aanpassingen bespreekbaar te maken.


Individueel muziekonderwijs
Op dit moment is de situatie zo, dat 1-op-1 onderwijs niet is toegestaan.


Groepsactiviteiten (t/m 17 jaar)
Voor de situatie binnen is het volgende van kracht:
Voor binnen geldt dat het een besloten gebouw moet zijn; openbare gebouwen zijn nog gesloten tot ten minste 15 maart. Belangrijk is dat er toestemming moet zijn van de eigen gemeente. Hiervoor moet je zelf contact opnemen met de gemeente.
Voor georganiseerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar) geldt een uitzondering op de groepsvorming. Hierbij mogen maximaal twee volwassenen als begeleider (inclusief dirigent/instructeur) aanwezig zijn.
Voor activiteiten binnen is het KNMO-protocol verplicht van toepassing.


Voor de situatie buiten is het volgende van kracht:
Voor georganiseerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar) geldt een uitzondering op de groepsvorming. Hierbij mogen maximaal twee volwassenen als begeleider (inclusief dirigent/instructeur) aanwezig zijn.

 

Bij activiteiten in de buitensituatie is de 1,5 meter regel formeel niet van toepassing voor jongeren t/m 17 jaar. Veiligheidshalve adviseren wij om wel afstand in acht te nemen.

 

Volwassenen (begeleiders) dienen wel de 1,5 meter afstand te houden, zowel tot elkaar als tot jongeren.
Uiteraard geldt in alle gevallen naast de 1,5 meter regel ook: thuis blijven bij klachten, triage en hygiëneregels.
Op 8 maart is er weer een persconferentie, waarna wij indien nodig zo spoedig mogelijk