U bent hier

Wint uw gemeente de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs

FASO-leden die erg tevreden zijn over het cultuurbeleid van hun gemeente kunnen hun gemeente opgeven voor deze prijs en hun gemeente zo aan extra geld helpen voor cultuur! Opgeven voor 15 april.

 

Op 26 juni 2018 wordt de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt tijdens het VNG Jaarcongres te Maastricht aan de gemeente die zich het meest onderscheidt op het gebied van cultuurparticipatie. Met projecten, organisaties of initiatieven die een bijzondere of stimulerende rol vervullen in hun omgeving en die voortkomen uit het gemeentelijk beleid. Doet u mee?

U kunt uw gemeente aanmelden tot 15 april 2018 en een geldprijs van € 15.000 winnen.
Inspirerende voorbeelden in de spotlights6,4 miljoen Nederlanders zijn in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Al die amateurkunstenaars zorgen voor verbinding, verrijking en leefbaarheid in hun gemeente. Cultuur deel je: actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en aan een sociale samenleving. De prijs is voor gemeenten die  zich hiervoor inzetten in hun beleid. De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs zet de winnende gemeente met goede voorbeelden van projecten, organisaties of initiatieven in de spotlights. Uit de inzendingen kiest een onafhankelijke jury 3-5 genomineerden die in mei worden aangekondigd.

Iktoon – kunst van iedereen
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het VNG congres op 26 juni. Juni is de maand van de amateurkunst met de campagne iktoon – kunst van iedereen. Iktoon vindt in 2018 voor de derde keer plaats en maakt in heel Nederland culturele organisaties, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars en wat zij bijdragen aan individu en maatschappij zichtbaar. Afgelopen jaar toonden 78.000 kunstenaars verspreid over 130 gemeenten wat zij in huis hebben! Iktoon is voor gemeenten een prachtige tool om de amateurkunst, verenigingen en organisaties een extra impuls te geven. Vele gemeenten zetten iktoon al met succes in binnen hun gemeente.

Wat kunt u doen?
1. Aanmelden voor de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs voor 15 april 2018 De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: een mooi moment om even terug te blikken op het cultuurparticipatiebeleid in uw gemeente. Tot 15 april kunt u zich aanmelden voor de prijs via het aanmeldformulier op www.iktoon.nl. Hier wordt beknopt informatie gevraagd over uw beleid op het gebied van actieve cultuurparticipatie en voorbeelden van concrete projecten, organisaties of initiatieven in uw gemeente. Als u vragen heeft over de prijs of over de aanmelding zelf, kunt u contact opnemen met info@iktoon.nl.
2. Iktoon inzetten of ruimte geven in uw gemeente
Met iktoon kunt u organisaties en amateurkunstenaars ondersteunen en hiermee uw culturele gezicht laten zien. Dit kan op de volgende manieren:
- Een coördinator aanwijzen die namens de gemeente als contactpersoon en verbinder optreedt
- Activiteiten bezoeken in uw gemeente en uw waardering tonen.
- Organisaties stimuleren of faciliteiten aanbieden zodat amateurkunstenaars uit uw gemeente zich ook kunnen tonen tijdens de iktoon-maand in juni.
- Iktoon inzetten als tool om verenigingen en andere amateurkunstenaars te stimuleren om zich te laten zien in juni en meer verbinding aan te gaan met elkaar en hun omgeving
Via info@iktoon.nl kunt u laten weten wie we binnen uw gemeente als contactpersoon kunnen benaderen. Dat kan iemand van de gemeente zijn, maar ook iemand van een andere organisatie. Verschillende van u hebben dat al gedaan. Graag overleggen we met deze persoon vrijblijvend over de mogelijkheden.
U kunt ons ook ontmoeten op 26 en 27 juni in Maastricht tijdens het VNG Jaarcongres. Net als in 2016 en 2017 wordt er in en rond de VNG hoofdstand aandacht besteed aan iktoon.
Meer informatie kunt u vinden op www.iktoon.nl. Hier vindt u ook de landelijke festivalagenda om te zien wat er in uw gemeente al gebeurt.

We zien uit naar uw activiteiten in juni!

Met vriendelijke groet,
Oeds Westerhof
Voorzitter Platform Promotie Cultuurparticipatie
De BNG Bank Cultuurparticipatieprijs wordt mogelijk gemaakt door het BNG Cultuurfonds

secretaris