U bent hier

Uw concert afgelast of uitgesteld?

Heeft u op 15 maart muziek uit onze bibliotheek in bruikleen en wordt uw concert uitgesteld of afgelast? Dan komt het bestuur u tegemoet in de kosten van de bladmuziek.

– Als het concert wordt afgelast krijgt u na retourzending van de muziek de gebruiksvergoeding teruggestort.

– Als het concert wordt uitgesteld kan de leentermijn gratis verlengd worden met maximaal zes maanden.

 

Wat moet u hiervoor doen? Een mailtje sturen naar de bibliothecaris (bibliothecaris@faso.eu) en naar de penningmeester (penningmeester@faso.eu) zodra u het besluit tot uitstel of afstel heeft genomen. Vermeld in het mailtje uw FASO-code, de oorspronkelijke concertdatum(s) en eventueel de nieuwe datum(s). De verdere afhandeling zal door ons geregeld worden.

penningmeester