U bent hier

Subsidieregeling "Muziekhuur"

Het uitvoeren van "moderne" muziek door lidorkesten van FASO wordt vaak belemmerd doordat de betreffende bladmuziek alleen in huur verkrijgbaar is tegen een voor de amateurorkesten onbetaalbaar tarief. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2018 is dit ook uitgebreid aan de orde geweest. FASO heeft getracht in overleg met de twee grootste aanbieders in Nederland (te weten Albersen Verhuur en Donemus) te komen tot een gunstigere prijsstelling. Omdat dit overleg niet geheel tot het gewenste resultaat heeft geleid is besloten om per 1 januari 2019 een subsidieregeling “Muziekhuur” in het leven te roepen. De volledige regeling is te vinden op de Servicepagina onder het hoofdje Financiën.

penningmeester