U bent hier

Richtlijnen voor strijkersopleiding en examens van de FASO

In 2012 werden de richtlijnen voor strijkers door Kunstfactor in Utrecht (nu LKCA) i.s.m.  FASO en ESTA gepubliceerd. De examenopzet ontbrak toen nog. Er stonden wel een aantal  voorbeelden van of korte suggesties voor examens in.  Inmiddels zijn er steeds meer vragen naar examens mede omdat veel muziekscholen zijn opgeheven en de docent vaker als zelfstandig ondernemer werkt.

 

Het is moeilijker geworden een geschikte locatie te vinden voor examens en dan ook nog het liefst een beetje in de buurt. Kunstbalie Tilburg startte  al met een pilot van examens voor strijkers in Brabant op diverse locaties. Daarbij de oude richtlijnen voor strijkers hanterend maar met de opzet en de beoordelingscriteria ontleend aan de recent door het LKCA nieuw uitgegeven raamleerplannen voor blaasinstrumenten en slagwerk. Dat veroorzaakte een aantal onduidelijkheden en deed een docent viool in Brabant aan de noodbel trekken.         Ze vond voor het C-examen van haar leerling onvoldoende houvast in de richtlijnen van 2012.

Daarom is in samenwerking met Wiesje Miedema (Muziek- en Dansschoolschool Amstelveen) nu een leerplan voor de A, B, C en D-niveaus en de daarbij behorende praktijkexamens opgezet. Deze vereenvoudigde opzet,  zonder overbodige toeters en bellen, is inmiddels door een twintigtal docenten als praktisch en concreet beoordeeld.                                   

 

 In het komend jaar zal het leerplan  nog als proefversie worden beschouwd. De docenten van de ESTA beslissen daarin mee en er wordt verder nog naar uitbreiding van examen lokaties gezocht.     

In deze opzet zijn de theorie-examens buiten beschouwing gebleven.

In afwachting van het onderzoek naar de digitale mogelijkheden van theorielessen en toetsing in de KNMO.  Wordt vervolgd.    

Wilma van der Heide

secretaris