U bent hier

In Memoriam Dolf Boender

 

Ons bereikte het bericht dat op 28 december 2017 op 88-jarige leeftijd (bijna 89) is overleden  de heer Rudolf Gerrit (Dolf) Boender, erelid van de FASO.  

 

Mijn eerste kennismaking met Dolf was aan het eind van de 60-er jaren toen wij samen als leden van de kascommissie de boeken van de FASO controleerden ten huize van de toenmalige penningmeester de heer Cor Ketting. Dat was in Rotterdam.

 

Later in 1970 werden wij beiden door de secretaris, Wim van Schuppen, gevraagd toe te treden tot het FASO-bestuur, Dolf als penningmeester, ik als bestuurslid “zonder portefeuille”. Sedertdien bestond er tussen ons een intensief contact, waarbij Dolf -  ik zat tenslotte professioneel in de wereld van de cijfers -  altijd zeer ontvankelijk was voor mijn adviezen.

 

Toen Dolf aan het eind van de 80-er jaren de volledige verantwoordelijkheid van het penningmeesterschap niet meer wilde dragen, maar wel bereid was de boekhouding te blijven voeren, bedachten we als bestuur de constructie van twee penningmeesters, namelijk ondergetekende voor de verantwoordelijkheid en Dolf als tweede voor de boekhouding. In die constructie heb ik met Dolf altijd op een buitengewoon prettige manier samengewerkt. Ik bewaar aan hem dan ook de beste herinneringen, ook doordat hij altijd zeer bij de FASO betrokken was.

 

Dolf was buitengewoon gastvrij. Hij had daarbij zo zijn eigen gewoontes. Om maar iets te noemen: de sessies met de kascommissies in de achtereenvolgende jaren bij hem thuis in Ridderkerk. Gezien eerder genoemde constructie mocht ik daarvan getuige zijn. Er kwam dan een grote pan soep op tafel, wat commissieleden soms de uitspraak deed ontlokken “we komen niet voor de cijfers maar voor de soep”.

 

Na zijn aftreden bleven wij nog regelmatig contact met elkaar onderhouden, hielden elkaars verjaardagen in de gaten, voerden af en toe een telefoongesprekje en wisselden kerstwensen uit.

 

Ter gelegenheid van zijn aftreden als bestuurslid in 1999 werd Dolf, tegelijk met het aftreden van ondergetekende - we werden door het bestuur als een onafscheidelijk duo beschouwd - in 2003 benoemd tot erelid.

 

Wij gedenken Dolf Boender in grote dankbaarheid voor alles wat hij voor de FASO heeft betekend.

 

 

Piet van Nes, voormalig bestuurslid

secretaris