U bent hier

NIEUWSGIERIG NAAR MINIMAL MUSIC VOOR DWARSFLUIT?

Na het succes van onze studiedag over de Franse Fluitmuziek (zie hier: https://www.faso.eu/content/franse-fluitdag-zeist) heeft het Fluitensemble FLENS opnieuw een leuke en leerzame dag voor dwarsfluitisten gepland: een Studiedag over Minimal Music. De dag bestaat uit een aantal blokken waarin vanuit verschillende invalshoeken aandacht wordt besteed aan deze hedendaagse compositiestijl, die overigens veel ouder is dan velen denken!

 

Onder leiding van onze inspirerende en gedreven dirigent Egbert Jan Louwerse (hoofdvakdocent aan het conservatorium in Groningen en uitvoerend musicus) wordt ’s ochtends een intensieve groepsles verzorgd waarin niet alleen ruimte is voor veel fluit-technieken en muzikale achtergronden, maar ook gewerkt wordt aan het tot stand komen van een volledig nieuwe compositie in twee lagen.

Verder bevat deze dag een lezing waarin de geschiedenis en achtergronden van Minimal Music wordt belicht compleet met audio voorbeelden. Daarna sluiten wij af met een groepsles waarin we werken aan een bestaande compositie. Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten!

 

Studiedag Minimal Music voor Dwarsfluit

12 mei 2018 10.00 – 16.00 uur

Zeister Muziekschool, Markt 3, 3701 JZ Zeist

 

Wie zijn wij?

Fluitensemble FLENS is een zelfstandige ondervereniging van de FASO en is 60 jaar geleden ontstaan doordat er voor amateur dwarsfluitisten maar weinig speelmogelijkheden waren in amateur orkesten. Het ensemble heeft zijn bestaansrecht intussen wel duidelijk bewezen, ook vandaag de dag is er voor fluitisten meer vraag dan aanbod.

Wij repeteren 12 x per jaar in het midden van het land, de leden zijn afkomstig uit heel Midden Nederland. Het streven is om jaarlijks ook enkele malen openbare uitvoeringen te verzorgen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties/muziekensembles. Ons laatste openbare optreden was op de FASO samenspeeldag in september 2017, waar wij een zelfstandige presentatie hebben gegeven tot groot genoegen van alle aanwezigen.

 

Wie zoeken wij?

FLENS bestaat uit ongeveer 15 leden die verschillende dwarsfluiten bespelen: van piccolo tot bas-fluit. Voor deze studiedag willen wij graag hetzelfde aantal belangstellende fluitisten “van buiten” de gelegenheid bieden om kennis te maken met deze interessante richting in de hedendaagse muziek, met de nadruk op de rol van de dwarsfluit daarin.

Deze dag is geschikt voor dwarsfluitisten vanaf gemiddeld niveau (enkele jaren les, enige samenspeel ervaring). Bespeel je behalve de c-fluit ook een andere maat dwarsfluit, dan word je van harte uitgenodigd dat kenbaar te maken en deze ook mee te nemen!

Voor nadere informatie en aanmelding kun je bericht sturen naar Conny Veerman: cveerman51@gmail.com

 

 

Muzikale leiding

De dag (en het ensemble) wordt geleid door Egbert Jan Louwerse, Fluitist, Docent en Dirigent.

Egbert Jan Louwerse is Hoofdvak Docent Fluit aan het Prins Claus Conservatorium Groningen.
 

Egbert Jan studeerde fluit bij Pieter Odé aan het Sweelinck Conservatorium en bij Marieke Schneemann aan het Conservatorium van Amsterdam bij wie hij het hoogste diploma behaalde, met als specialisatie moderne muziek.

Naast het fluitspelen verdiepte hij zich tijdens zijn studie in orkestdirectie, muziek met behulp van "live-electronica" en in compositie. Verder bestudeerde hij gedurende drie jaar de complexe ritmiek en microtonaliteit van de Carnatische muziek, de klassieke muziek uit Zuid-India.

Na zijn studie reisde hij vele malen naar Frankrijk om daar te studeren bij grote Franse musici zoals fluitist Christian Lardé, harpiste en Debussy-kenner Marie-Claire Jamet en componist Jean-Michel Damase. De laatste jaren heeft Egbert Jan zich extra verdiept in het Franse repertoire. Hij leerde in deze belangrijke muziek voor fluit verschillende elementen onderscheiden. Hij verbindt deze elementen en past zijn ontdekkingen toe in zijn fluitspel, zijn lesgeven, zijn onderzoek en zijn schrijven over deze muziek. Regelmatig wordt hij uitgenodigd hierover te spreken en les te geven, zoals recent op het Adams International Flutefestival en aan het Conservatorio Superior de Musica Oviedo, Spanje, het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Op 13 juni 2015 ontving hij uit handen van de Franse Société Académique "Arts-Sciences-Lettres" in Parijs de onderscheiding "Diplome de Medaille d'Argent" voor zijn bijdrage aan de Franse Muziek gedurende zijn carrière. Op 25 mei 2016 werd hij vanwege deze bijzondere onderscheiding door de Hanzehogeschool Groningen opgenomen in hun “Walk of Fame”.

Hij is regelmatig te gast op internationale festivals voor concerten en masterclasses, zoals het Orlando Festival en meest recent het NFG International Flute Festival 2012, het Adams International Flutefestival 2013, City Proms Leeuwarden 2013, het Nargen Festival 2013 Estland, het Peter de Grote Festival 2014, City Proms Leeuwarden 2015, Festival Classique 2016, het Adams International Flutefestival 2016. Met harpiste Vera Kool ontving hij de eervolle uitnodiging voor de wereldberoemde Académie Musicale de Villecroze in Frankrijk in juni 2008. 

 

Egbert Jan richt zich momenteel voornamelijk op de kamermuziek. Zo is hij een van de fluitisten van het Nederlands Fluitkwartet waarmee hij in 2001 prijswinnaar werd op het prestigieuze Kuhlau-fluitconcours in Duitsland. Hij is een van de fluitisten van het uit acht fluitisten bestaande ensemble “Blow Up!” en is fluitist van het internationale Occult Ensemble dat gespecialiseerd is in moderne muziek. Ook speelt hij in duo’s met gevestigde musici als harpiste Manja Smits en pianist Henry Kelder.

 

In juni 2017 ontving Egbert Jan een Masters Degree aan het Conservatorium van Amsterdam met zijn thesis: “Phrasing slurs in French Chambermusic for flute and piano from 1871”, an effort in understanding the multi-implication of long phrasing slurs on performance practice in French chamber music for flute from 1871, focusing on the influence of Paul Taffanel.

Uit dit onderzoek kwam een CD voort met daarop muziek van en rondom Taffanel, samen met pianist Henry Kelder, die begin 2018 uitkomt.

 

Als componist zijn enkele van zijn werken uitgegeven bij muziekuitgeverij Donemus.

 

 

Dagindeling:

  9.45 - 10.15 Ontvangst, inloop, koffie, kennismaking

10.15 - 11.30 Groepsles compositie 1 waarin ruim aandacht voor technieken, achtergronden

11.30 - 11.45 koffiepauze met iets lekkers

11.45 - 12.45 Idem maar dan over compositie 2

12.45 - 13.00 Lunch pauze

13.30 - 14.30 Lezing Minimal Music met audio voorbeelden

14.30 - 14.45 Theepauze (misschien nog iets lekkers)

14.45 - 16.00 Samenspel bestaande compositie 

 

Deelnemen en opgeven

Deelname staat open voor dwarsfluitisten (C-fluit, piccolo, altdwarsfluit, basdwarsfluit). Het gewenste niveau is vanaf gemiddeld (enkele jaren les, enige samenspeel ervaring).

Opgeven kan door het sturen van een mail aan: cveerman51@gmail.com.

Vermeld daarin je niveau, je instrument(en), naam, adres en e-mail.

Je deelname is definitief na ontvangst van de deelnamekosten (35 euro) op bankrekening NL91 INGB 0003 0386 53 tnv Mw. C.Veerman te Houten. Bij eventuele annulering vóór 1 mei wordt het hele bedrag teruggestort, na die datum wordt 7 euro annuleringskosten ingehouden.

We streven ernaar om 4 weken van tevoren een deelnemerslijst toe te sturen, en uitgebreide informatie toe te sturen over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden van de locatie.

 

secretaris