U bent hier

FASO-Jeugdbeleid

 

 

JOA en FASO-Jeugdbeleid

 

Verbreding beleid en nieuwe naamgeving

 

De commissie heeft inmiddels haar focus verbreed (met o.a. ondersteuning van de taken van het bestuur) en haar naam aangepast in Jeugdbeleid en Ondersteuning Activiteiten (JOA).

 

Met de focus op de doelgroep ‘Strijkers in Ontwikkeling’ blijven de door de (voormalige) FASO-Commissie Jeugdbeleid, nu JOA, gedefinieerde kernactiviteiten echter onverminderd van toepassing.

 

 

Hoofddoel JOA  

Het in stand houden van amateursymfonieorkesten door verjonging van het ledenbestand. 

 

Middelen om dit te realiseren zijn onder andere:

 • Het bevorderen van doorstroming uit jeugdorkesten
 • Alternatieve programmering
 • Bijzondere projecten met meerdere kunstvormen
 • Samenwerking met muziekscholen en basisscholen
 • Samenwerking met organisaties die actief zijn in het veld van (symfonische) muziek voor jeugdigen en beginners. 

Onder beginners verstaan we niet alleen jongeren maar ook herintreders die na jaren niet spelen hun instrument weer oppakken of van instrument gewisseld zijn. 

 

De doelstellingen van JOA zijn verbreed door een  aantal nieuwe ontwikkelingen zoals: 

1.         Aansluiting bij KNMO en  ESTA

2.         Leerplan en examens voor strijkers

3.         Ontwikkeling van digitale programma’s muziektheorie

4.        Nieuwe muziek voor kinder- en familieconcerten

5.         Ondersteuning van (bestaande) muziekactiviteiten voor de jeugd

6.        Hulp en advies voor de (mogelijke) oprichting van jeugdorkesten

 

 

Hoofdpunten van FASO-Jeugdbeleid door JOA

 

1. Jeugdbeleid is niet locatie-specifiek.

Van goed doordacht jeugdbeleid kan elke muziekschool, elke docent en elk orkest profiteren.  Daarom opteren we voor gezamenlijk beleid, optimale samenwerking, voldoende doorstroming en proberen we de  witte vlekken op de muzikale kaart van Nederland op te sporen.  Het onderzoek naar de in – en doorstroom van jeugd in acht FASO- orkesten (afstudeeropdracht Muziekwetenschappen UU van Hidde Hoogstraten) heeft al een aantal ideeën opgeleverd. Zie compilatie.

2. Het jeugdbeleid richt zich niet op de toptalenten.
Voor getalenteerde jongeren zijn er al genoeg mogelijkheden, al blijft het de kunst dat talent ook tijdig te ontdekken. De groep jongeren die op een iets lager niveau musiceren zijn een uiterst welkome aanvulling voor onze lidorkesten.

3. Het jeugdbeleid is gericht op sociale coherentie.
Naast persoonlijke relevantie is er ook de maatschappelijke relevantie van samenspel in orkestverband.  De maatschappelijke meerwaarde wordt steeds meer erkend en beloond met subsidie.

4. Het FASO-Jeugdbeleid  stimuleert het gebruik van een gestandaardiseerd leerplan.
Er is inmiddels een leerplan samen de ESTA  (European String Teachers Association) ontwikkeld dat meer houvast kan bieden aan muziekscholen, privé docenten en symfonie- en strijkorkesten wat betreft het opleidingsniveau en ook examinering mogelijk maakt. Hier vindt u de vorige versie uit 2012 (LKCA) van de richtlijnen strijkers.

5. Het FASO-Jeugdbeleid stimuleert symfonische muziekbeoefening.
Naast het musiceren in (groter of kleiner) orkestverband maken we ons ook sterk voor het bevorderen van gezamenlijk musiceren voor jong en oud om op deze manier een of meer gelaagde jeugdorkesten of dagorkesten (met ouderen en beginners) op te kunnen bouwen.

6. Het FASO-Jeugdbeleid adviseert jeugdensembles of orkesten over passende muziek. 
Denk hierbij aan bewerkingen van klassieke muziek, compositie-opdrachten, andersoortig repertoire, cross-overs en uitbreiding van de jeugdmuziek in de FASO-bibliotheek. 

 

Wat we recent  hebben bereikt 

 • Er is een leerplan voor strijkers ontwikkeld.
 • De eerste praktijkexamens voor strijkers zijn gestart in Brabant.
 • Er wordt samengewerkt met de ESTA
 • De Brabantse Strijkersdag gaat in 2018 voor de  achtste  keer van start en is een blijvend succes met een deelname van 100-120 jeugdige strijkers. Zie www.strijkersdagen.nl
 • Toonkunst Bussum start dit voorjaar het 11e kinderconcert en het 12e project Jeugd Strijkorkest. Voor het tweede jaar op rij kunnen de meer gevorderde strijkers uit het jeugdorkest ook meespelen in het kinderconcert.  Zie www.toonkunstbussum.nl
 • Er is  nieuwe muziek geschreven voor kinderconcerten zoals De Gelaarsde Kat van Dirk van der Niet dat nu ook voor alle orkesten via de FASO-bibliotheek te verkrijgen is.
 • Oprichting van een nieuw jeugdorkest (Keizerstads Jeugdorkest voor muzikanten van 8-23 jaar in Nijmegen) dat met een eerste project in april 2018 gaat starten.
 • Er zijn verbindingen gelegd tussen andere belangrijke projecten met jeugd zoals Archeon  (Tweejaarlijks Spektakel voor Junioren Symfonieorkesten, 8-14 jaar) en Kamermuziek Zomercursus Woudschoten (12-25 jaar) in Biezenmortel www.zomercursuswoudschoten.nl .

 

Plannen 2018

 1. Leerplan en examens voor strijkers promoten. 
 2. Digitale muziektheorie helpen ontwikkelen
 3. Orkesten  ideeën aanbieden voor de implementatie van jeugd- en beginnersbeleid. .
 4. Kinder- en familieconcerten stimuleren
 5. Nieuwe muziek voor jeugd en beginners ontwikkelen
 6. Ondersteuning van de oprichting van jeugdorkesten en/of orkesten en projecten voor beginners, al of niet in combinatie met jeugd.
 7. Samenwerking met organisaties (zoals o.a. KNMO) die jeugdbeleid hoog op hun agenda hebben gezet en  verbindingen scheppen waar dat mogelijk is  

 

Wat wij van u vragen…

Onze droom voor de nabije toekomst te helpen verwezenlijken:

 1. Ieder FASO-lidorkest doet aan jeugd- en beginnersbeleid, op welke manier dan ook 
 2. Projecten met jeugd of beginners, in alle maten en soorten
 3. Jeugdstrijk- en/of beginnersorkesten op meer plekken in Nederland
 4. Promoten van eigentijdse muziek, ook voor jeugd en beginners 
 5. Samenwerken met andere koepels en andere disciplines
 6. Belonen van bijzondere projecten

Meedenken

Meer informatie vindt u in beleidsnota FASO Jeugdbeleid. Hebt u ideeën?  Meldt het ons! Ieder idee is welkom. Het kan de oprichting van een jeugdorkest in uw directe omgeving zijn, samenwerking met de muziekschool of basisschool, een concours, nieuwe muziek, samenwerking met andere kunstdisciplines, een bijzonder project etc.

 

JOA
Wilma van der Heide, Wil Senden, Bekkie Doornweerd, Inge van Herk
Contactadres Jeugdzaken@faso.eu

035-6980390 of 06 20248438
 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 
2018-07-03