U bent hier

Jeugdbeleid

Sinds vijf jaar vormt het jeugdbeleid een belangrijke pijler van het FASO-beleid.
Voor de meeste lidorkesten is het aantrekken van nieuwe, jongere orkestleden niet gemakkelijk. Omdat het  ontbreken van een grondstructuur voor muziekonderwijs en jeugdbeleid in Nederland als een van de oorzaken werd gezien, is de FASO-Commissie Jeugdbeleid samenwerking gestart met docenten, muziekscholen, koepelorganisaties en LKCA (voormalig Kunstfactor).

Samen met (voormalig) Kunstfactor in Utrecht en de ESTA zijn er richtlijnen voor strijkers ontwikkeld, die een meer eenduidige educatie van strijkers nastreven (link).

Andere activiteiten zijn onder andere:

  • het organiseren van een aantal belangrijke jeugdmuziekprojecten verspreid over het land (link jeugdbeleid); 
  • een draaiboek voor het starten van een jeugdorkest door lidorkesten op basis van de twee proeftuintjes in 2011;
  • medewerking aan de – door Kunstfactor ontwikkelde-  uitbreiding van het PEP-pakket over strijk- en symfonie orkesten voor basisscholen;
  • uitbreiding van de muziekbibliotheek voor jeugdorkesten (selecteer in de Catalogus muziek categorie Jeugdmuziek of een niveau);
Laatst gewijzigd: 
2013-11-19