U bent hier

FASO en privacy (AVG)

Ook de FASO moet zorgvuldig omgaan met de privacy van haar leden. In grote lijnen:

  • FASO bewaart slechts gegevens van haar leden die nodig zijn om goed contact te houden met haar leden, om haar taak goed te kunnen verrichten. De leden bepalen zelf welke contactgegevens de FASO van hen heeft en de leden houden ook zelf die gegevens bij. Die contactgegevens zijn alleen in te zien voor het bestuur en medewerkers van FASO die die gegevens nodig hebben om hun taak goed te kunnen verrichten.
  • De FASO heeft haar leden beloofd geen niet-openbare gegevens (dus gegevens die niet al zichtbaar zijn op de websites van de lidorkesten) door te geven aan derden en doet dat ook niet.
  • In geval van FASO activiteiten vraagt de organisatie altijd toestemming van de aanwezigen om afgebeeld te worden via website of social media.
  • FASO zal ook waken over de privacy van haar leden bij het afnemen van diensten van derden.
  • De FASO bewaart gegevens van oud leden niet langer dan nodig is en bewaart ook niet meer gegevens van oud leden dan noodzakelijk is en niet langer dan noodzakelijk is om aan verplichtingen tegenover de belastingdienst te kunnen voldoen.
  • Binnenkort zullen deze algemene regels verder aangescherpt en uitgebreid worden opgenomen op de website (onder ïnformatie”) en dat zal ook aan de leden, in een bestuursbericht, worden aangekondigd.
secretaris