U bent hier

ANBI

ANBI: De FASO is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling en geregistreerd onder het fiscaal nummer 8155.08.529.

Beloningsbeleid: Bestuursleden van de FASO worden niet beloond. Zij declareren alleen de onkosten die zij voor hun bestuurswerkzaamheden maken. Zo nodig kunnen bepaalde taken aan vrijwilligers worden gedelegeerd die daarvoor desgewenst een vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen.     

Activiteiten: De werkzaamheden ten aanzien van de verzending en inname van de bladmuziek zijn zodanig omvangrijk dat zij onder een samenwerkingsovereenkomst zijn uitbesteed aan Rijnbrinkgroep - Musidesk te Arnhem, waar ook de muziekcollectie is ondergebracht. Alle overige werkzaamheden samenhangend met aanschaffingen van muziekmateriaal en het onderhoud en catalogiseren van de bladmuziekcollectie worden door vrijwilligers en bestuursleden gedaan.

 

Laatst gewijzigd: 
2019-03-11